Gyergyószék

A Maros felső folyásánál elterülő magas fekvésű Gyergyói-medence Székelyföld egyik sajátos néprajzi tája. Tarisznyás Márton gyergyói néprajzkutató (1982. 12) írja, hogy “Gyergyó története az erdővel vívott küzdelem története is. A sebes hegyi patakok biztosították a településhez szükséges vizet és adták a hajtóerőt a malmoknak, fűrészeknek.” Gyergyószéket először 1406-ban említik (Benkő K. II. 1853. 141), ekkor tehát már nyilván számos települése volt. Gyergyószékről írta gróf Teleki József (1779: “Az parajdi erdő választya el Gyergyot, Udvarhelly széktől Csiknek fiu széke, minden széknél legg hidegebb mind földnek magass állása, mind pedig a nagy havassok miatt, a melyeken a ho sokszor az egészsz nyáron meg áll, azért a tél is Gyergyoban olly hoszszu szokott lenni, hogy a búza ritkán, némellkor pedig még a zabot se arathatják le, mert meg nem érik.” (Úti jegyzések. 1937. 36-37).

A Gyergyói-medence tájrajzilag egy zárt kárpátközi medence a Görgényi-havasok, a Gyergyói-havasok és a Hargita között. Területére esik a Maros forrásvidéke. A Gyergyói-medence Gyergyószentmiklós-Borzont vonalán közel 30 km széles, 800-850 méterrel fekszik a tenger szintje fölött. Közigazgatásilag Gyergyószentmiklós városából valamint 9 községből (Gyergyócsomafalva, Ditró, Gyergyóalfalu, Szárhegy, Gyergyóremete, Salamás, Gyergyóvárhegy, Gyergyóújfalu és Vasláb) áll. Régióközpontja Gyergyószentmiklós, az egykori járási székhely. Ide szokták számítani Maroshévíz városát és környékét is, habár ez a vidék soha sem tartozott a történelmi Gyergyó fiúszékhez.

A medence lefolyása a Maroshévíz alatt nyíló Maros-áttörés: itt érkezik Székelyföldre a Budapest-Kolozsvár-Déda vonalán közlekedő Corona expressz. A medencéből számos hágó és átjáró teremt kapcsolatot a környező tájegységek felé: a Bucsin-tető a Parajdi medencével, a Libán-tető Udvarhely vidékével, a Pongrác-tető a Gyilkostó és a Békás-szoros közvetítésével Moldva felé, a Kereszthegy-tető a Görgény völgye, a Ditrói-hágó Gyergyótölgyes felé, míg a Gréces vagy Marosfői-hágó a Csíki-medence felé teremt kapcsolatot.

A kistáj települései országos közlekedési útról jól megközelíthetők (12-es, 13B, 133C). A települések építészeti és művelődéstörténeti emlékei számottevőek. Szárhegy és Ditró építészeti nevezetességei, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros e kistáj országos jelentőségű idegenforgalmi vonzerejét képviseli. Bár ásványvizekben gazdag, országos jelentőségű fürdőtelepe nem alakult ki.

A “Gyergyó” név származhat Szent György vértanú nevéből, vagy egy György nevezetű személytől, mások szerint a népies “jer jó” szókapcsolatból. Szádeczky Lajos (1912. 34-35). szerint a “jó” főnév vizet, patakot, folyót jelent. Szerinte a György-patak nevében megvan a “György-jó” (Györgyfolyó) miből a Gyergyó azaz Gyergyjó név származott.

Gyergyó szigorú éghajlata ellenére korán benépesült, a székelység a 13. században már bizonyosan lakta. Az első települések a hegylábakhoz húzódtak, míg a Maros mentiek későbbieknek tűnnek. Kezdetben Szentmiklós, Szárhegy és Alfalu egyházközségek voltak ismeretesek, melyek nyilván több falut foglaltak magukban. Benkő Károly 1853-ban a “Gyergyói Alkerülethez” összesen 9 települést sorolt (Alfalu, Ditró, Kilyénfalva, Remete, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Tekerőpatak és Újfalu). A többi falvakat egy-egy anyaközség mellé sorolta. Így összesen 18 falu tarozott a kerülethez. Akkoriban Gyergyó összterületét 32 négyzetmérföldre becsülte. A falvak kialakulásában jellegzetes a falukettőződés: Tekerőpatak például Gyergyószentmiklós határából, Csomafalva Alfaluból, Ditró és Remete Szárhegyből vált ki (Garda Dezső, 1990). Az 1567-es évi összeírás során Gyergyószentmiklós 78, Tekerőpatak 40, Szárhegy 48, Alfalu 44, Újfalu 32, Ditró 26, Csomafalva 14, míg Remete 6 kapuval szerepelt (a kapu 1562-1660 között 10-11 családból álló adófizető egységet képezett és csak a jobbágykapukat jegyezték föl – Garda Dezső, 1990).

A lakosság kereseti forrásai a fakitermelés, deszkametszés, tutajozás, az állattenyésztés és a földművelés volt. A falvak a patakok mentén helyezkedtek el, legtöbbször tízesekre tagoltan. A falut határkertek és vetéskapuk választották el a határtól. Egy-egy udvaron több, rendszerint rokon család lakott. Az ipar és a kereskedelem fejlődésében új színt jelentett az örmények betelepülése Gyergyószentmiklósra. A 19-20. század fordulóján a fűrészüzemek fejlődése és a vasútépítkezés jelentősen éreztette hatását: sokan vállaltak fakitermelő és fuvarozó munkát. A székely körvasút csak 1906-ban készült el összekapcsolva Gyergyót Erdély más részeivel.

Fontosabb látnivalók Csomafalvához közel:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support